Політика конфіденційності

Зміст сторінки:

Політика конфіденційності персональних

Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку інтернет-сайт компанії “Nomer Avto”, розташований на доменному імені nomer-avto.com.ua, може отримати про Користувача під час використання сайту.

 1. Визначення термінів

  1.У цій Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

  1.1.1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені «Nomer Avto», які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональных даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

  1.1.2. “Особисті дані” – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або опосередковано визначеної або визначається фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

  1.1.3.3″Обробка персональних даних” – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (обновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

  1.1.4. “Конфіденційність персональних даних” – обов’язкова для дотримання Оператором або іншою особою, яка отримала доступ до персональними даними, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

  1.1.5 «Користувач сайту (далі Користувач)» — особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

  1.1.6 “Cookies” – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб- серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

  1.1.7 Історія «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

 1. Загальні положення

  2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувальника.

  2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

  2.3.2 Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту компанії «Nomer Avto», сайт не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на сайті.

  2.4 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

 • 3. Предмет Політики конфіденційності

  3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційного характеру персональних даних, які Користувач надає на запит Администрації при відправці заявок на замовлення та зворотний дзвінок та заповненні інших веб-форм сайту компанії “Nomer Avto”.

  3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення веб-форм при відправці заявок на замовлення та зворотний дзвінок та заповненні інших веб-формувань сайту компанії «Nomer Avto» у відповідних розділах сайту і включають в себе наступну інформацію:

  3.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;

  3.2.2 контактний телефон Користувача;

  3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail)

  3.2.4 фото технічного паспорта.

  3.3. Сайт захищає Дані, які автоматично при відвідуванні сторінок:

 • IP-адреса;
 • інформація з cookies;
 • інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
 • час доступу; адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
 • реферер (адреса попередньої сторінки).

  3.3 1 Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту.

  3.3 2 Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Ця інформація використовується для виявлення та вирішення технічних проблем.

  3.4 Будь-яка інша персональна інформація не обумовлена вище підлягає надійному зберігання і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених у п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 1. Мета збору особистої інформації користувача

  4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:

  4.1 1 Ідентифікації Користувача для підтвердження інформації про заявку на замовлення та зворотний дзвінок.

  4.1.2. Встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи надсилання повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, заявки на зворотний дзвінок і замовлення.

  4.1.3.3 Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.

  4.1.4. Надання Користувачеві ефективної клієнтської та технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Сайту.

  4.1.5. Надання Користувачеві з його згоди інформації про оновлення продукції або послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної та смс розсилки та інших відомостей від імені Сайту.

  4.1.6 Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

 1. Способи та терміни обробки персональних даних

  5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персоналних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

  5.2 Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, модератору сайту, виключно з метою обробки даних або перевірки їх автентичності.

  5.3 Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки за підставами і в порядку, встановленому законодавством України.

  5.4 При втраті або розголошенні персональних даних Адміністрація Сайту інформує Користувача про втрату або розкриття персональних даних.

  5.5 Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомерних дій третіх осіб.

  5.6 Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, спричинених втратою або розголошенням персональних даних користувача.

 1. Зобов’язання сторін

  6.1. Користувач зобов’язаний:

  6.1.1. Надавати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

  6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації.

  6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:

  6.2.1 Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

  6.2.2  Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних користувача, за винятком п.п.

  6.2.3.2 Вживати запобіжних заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача відповідно до порядку, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

  6.2.4 Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувальника або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персоналізованих даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 1. Відповідальність сторін

  7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.

  7.2 У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

  7.2 1 Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

  7.2 2 Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

  7.2 3 Розкрита за згодою Користувача.

 1. Вирішення спорів

  8.1. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту та Адміністрацією сайту, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

  8 2.Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

  8.3 При недосягненні угоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

  8.4 До цієї Політики конфіденційності та відносин між Користувачем та Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 1. Додаткові умови

  9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без згоди Користувача.

  9.2 Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційної інформації.

  9.3 Всі пропозиції або питання щодо цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на e-mail nomera.andrey@gmail.com.

  9.4 Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою: https://nomer-avto.com.ua/politika-konfidenczijnosti/.

Автор: pres

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 1

No votes so far! Be the first to rate this post.

Оставьте пожалуйста номер телефона и наши менеджеры обязательно свяжутся с вами как можно скорее

  Ваш телефон

  ×
  Будь ласка, залиште номер телефону і наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами якомога швидше

   Ваш телефон

   ×
   Scroll to Top

   Будь ласка, залиште номер телефону і наші менеджери обов'язково зв'яжуться з вами якомога швидше

    Ваш телефон